När man bestämt sig för att starta ett saltvattensakvarium så gäller det att välja rätt teknik. Valet av teknik avgörs uteslutande av vad man tänker ha i akvariet, hur stort det är och hur mycket man vill automatisera. Det viktigaste är att man inte måste köpa allt vid starten utan kan komplettera efter hand bara man har tänkt igenom allt och inte bygger upp sitt system så att det inte låter sig kompletteras om man vill det.

Korallfisken har levererat avancerade datorstyrda korallrevsystem  såväl som enklare akvarier med enbart fisk. Det har varit en fantastisk teknisk utveckling under senare tid som gör livet för en saltvattensakvarist enklare. Vi vet vad som finns, vad som funkar och vad som inte gör det!

När du kommer in till oss kommer vi att lyssna noga på dina önskemål och din ambitionsnivå. Utifrån det kommer vi med förslag på hur ett lämpligt system ser ut. Vi kommer att berätta vilken utrustning som vi anser att du bör ha och vad du bör tänka på när du bestämmer om akvariets utformning och storlek och vad det för med sig för behov av teknik.

Du får en leverantör av ett helt system som fungerar, tryggheten i att vi lever upp till våra garantiåtagande och vi finns kvar när du behöver hjälp.

Kom in till oss så snackar vi saltvatten!